Bộ tuýp 1/2″ và 1/4″ 45 chi tiết WOKIN 155545

1,228,000

Bộ tuýp 1/2″ và 1/4″ 45 chi tiết WOKIN 155545
*2 cần lắc tự động 72T 1/2″ và 1/4″
*18 đầu vít CR-V 1/2″: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
*1 tua vít chuyển đổi Cr-V 1/4″: 150 mm
*1 thanh nối Cr-V 1/4″: 250 mm
*2 ổ cắm bugi CrV: 16 mm, 21 mm
*1 đầu lắc léo Cr-V 1/2″
*1 thanh nối dài 1/2″CrV: 125 mm
*1pc khớp nối Cr-V 1/2″
*12pcs đầu tuýp Cr-V 1/4″: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
*1 thanh nối mềm linh hoạt Cr-V 1/4″: 150 mm
*2 thanh nối Cr-V 1/4″: 50, 100 mm
*1 đầu lắc léo 1/4″
*1 thanh trượt 1/4″
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39