Cảo thủy lực

Showing all 11 results

Tân An Phát Equipment cung cấp cảo thủy lực các loại, chính hãng, giá rẻ.

Cảo thủy lực tích hợp bơm

Cảo thủy lực tích hợp bơm

Model Tải trọng (tấn) Độ với (mm) Độ mở ngàm (mm) Hành trình (mm) Trọng lượng (kg)
PM400 4 185 255 60 4,5
PM600 6 220 330 70 5,5
PM800 8 230 350 85 6,0
PM1200 12 270 375 85 8,0
PM2000 20 360 520 111 22
PM3000 30 360 550 111 32

Cảo thủy lực kết hợp bơm rời

Cảo thủy lực kết hợp bơm rời

Model Tải trọng (tấn) Độ với (mm) Độ mở ngàm (mm) Hành trình (mm) Trọng lượng (kg)
PR400 4 185 255 60 9,5
PR800 8 230 350 85 11,5
PR1200 12 270 375 85 14
PR2000 20 360 520 111 20
PR3000 30 360 520 111 30

Cảo đĩa thủy lực 2 mảnh, tích hợp bơm

Cảo đĩa thủy lực 2 mảnh

Phần cảo

Model Tải trọng (tấn) Độ với (mm) Độ mở ngàm (mm) Hành trình (mm) Trọng lượng (kg)
PM410 4 250 110 60 8,5
PM610 6 270 180 70 10,5
PM810 8 270 220 85 12,5
PM1210 12 381 290 85 18

Phần đĩa 2 mảnh

Model Tải trọng (tấn) Độ mở ngàm (mm) Chiều dài  trục đĩa (mm) Độ rộng của đĩa (mm) Trọng lượng (kg)
YC9005 4 5-60 125 92 0,6
YC9010 6 15-60 135 130 1,4
YC9015 8 12-70 163 156 2,5
YC9025 12 28-150 260 207 5,5
YC9035 12 20-20 350 240 8,5

Bộ cảo đĩa thủy lực kết hợp 2/3 chấu

Cảo đĩa thủy lực kết hợp 2 chấu, 3 chấu

Model Tải trọng (tấn) Độ với (mm) Độ mở ngàm (mm) Hành trình (mm) Trọng lượng (kg)
PM420 4 185/250 255/110 60 4,5/8,5
PM620 6 220/270 330/180 70 5,5/11,5
PM820 8 230/270 350/220 85 6,5/12,6
P1220 12 270/380 375/290 85 8,0/18,0
Hotline: 0909.803.866
Facebook
Hotline