Cờ Lê 2 Đầu Vòng

Showing all 9 results

Cờ lê 2 đầu vòng có hai đầu giống nhau, khác kích thước và so le nhau tạo thành chữ Z. Cũng có nhiều cách gọi khác nhau là Cle chữ Z hay khoá vòng chữ Z.

Cờ lê 2 đầu vòng – Cờ lê tự động hai đầu vòng
Chủng loại Clê này gọi là cờ lê hai đầu vòng. Cờ lê có khuỷ cao hay dài, đầu vòng lệch với thân 1 khoảng sâu. Mặt phẳng đầu vòng lệch với thân cờ lê 1 góc 5 độ. Vành của C lê hay thành của đầu vòng mảnh, nhỏ, dễ lách vào các khe hẹp.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39