Cờ Lê Vòng Miệng

Showing 1–12 of 49 results

Cờ lê vòng miệng WORKPRO. Khóa vòng miệng, chìa khóa. Cờ lê 1 đầu vòng một đầu miệng. Loại thông dụng nhất trong tất cả các loại Clê.
Đầu miệng hay đầu càng cua có ngàm nghiêng so với thân 15 độ. Mạ chrome si bóng 2 mặt, đầu bo tròn.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39